Kreativitet – evidenstalibanernas stötesten

”De svenska femtonåringarna klarar sig relativt bra när det gäller att lösa statiska problem liknande dem som finns i läroböcker och läxförhör. Men de klarar sig sämre när det kommer till uppgifter som kräver mer intuitivt tänkande, där all information inte läggs fram, utan behöver kompletteras med tolkningar, kreativitet, uthållighet och nyfikenhet”. Lärarnas Nyheter 1 april 2014

Hur ska Björklund kommat till rätta med nya fallande siffror? Skapa bedömningsmatriser för intuitivt tänkande och kreativitet? Mer matematik och tidigare betyg?

Svaret är helt enkelt att evidenstalibaner inte har någon lösning på detta problem. Intuition och kreativitet är det som per definition ligger utanför evidens och matriser.

Svenska skolan har accelererat och kör i expressfart mot bedömningsstupet. Vad som behövs är istället undervisning som präglas av mening, etik, estetik och hållbart samhälle. Men det kallar Björklund för flumskola.

Grattis Sverige!

Annonser

Evidenstalibanerna på krigsstigen

”Regeringen vill införa ytterligare en timme matematik i veckan för elever på högstadiet.” Lärarnas Nyheter 31 mars 2014

I helgen pratade jag med en gammal gymnasiekompis som älskar matte. Han är docent i fysik på en högskola och matematik är hans favoritämne. Jag skojade med honom och påstod att man aldrig behöver några matematikkunskaper som medborgare i vårt samhälle, varken i privatlivet eller yrkeslivet. Till min besvikelse nickade han bara och sa ”Nej, det behöver man inte”. Jag blev lite ställd och och började leta efter situationer där man faktiskt kunde ha nytta av åtminstone lite procenträkning och addition. Han ryckte på axlarna och sa att det kanske kunde vara så, men där gick förmodligen gränsen.

Vad vill man åstadkomma med mer matematik i skolan? Bättre resultat i PISA-undersökningarna? Förmodligen.

Det är naturligtvis bortkastad tid att ägna fler timmar åt något som eleverna upplever som meningslöst. Man borde istället undervisa sådan matematik som eleverna kan ha användning för och därmed förstår.

Men nu har evidenstalibanerna fått fritt spelrum och nu ska det jävlar i mig räknas och mätas.
Vi får se hur många som överlever.

 


Statistikpsykos för de okunniga!

Från Lärarnas tidning 2013-12-19 15:37

”Våren 2013 fick 71 procent av gymnasiets avgångselever ett slutbetyg inom tre år. De senaste nio åren har motsvarande andel legat mellan 68 och 69 procent.

Skolverkets betygsstatistik för gymnasieskolan visar på ett plötsligt, men tydligt trendbrott.

Enligt Karin Darin på Skolverket kan en tänkbar förklaring till att en större andel nu klarat gymnasiet på tre år är att dessa elever var den sista kullen inom den gamla gymnasieskolan.

– Om de måste läsa ett år till blir det med de nya kursplanerna. För att slippa det har dessa elever kanske varit mer motiverade att klara gymnasiet på tre år och skolorna har kanske satt in extra resurser, säger hon.

———————————————————–

Media skulle kunna ha en viktig funktion i skoldebatten genom att vara kritisk och anstränga sig att skärskåda all statistik som produceras av alla partsintressen och av aningslösa institutioner. Hur kan man prata om trendbrott när man inte har den blekaste aning om varför siffrorna avviker från regeln? Om man har den minsta kännedom om hur skolan fungerar i dagens Sverige kan man omedelbart räkna bort förklaringen, att skolorna skulle ha satsat mer resurser på att eleverna skulle klara av sin undervisning. Extraåtgärder som kostar pengar för kommunerna eller vinstdrivande friskolor finns inte på kartan! Att eleverna själva skulle ha ökat sin motivation är mycket långsökt.

Med insikt i hur skolan ser ut i verkligheten är en kvalificerad gissning att lärarna helt enkelt har varit snälla och satt godkänt, av två anledningar. Den första är att de vill vara hyggliga mot eleverna så att de slipper läsa in en hel kurs, trots att de kanske endast missat ett par moment. Den andra anledningen är att läraren som funderar på att sätta ett IG vet  att eleven står där nästa år och vill tentera upp kursen för samma lärare, som plötsligt ska konstruera ett upplägg för eleven och dessutom bedöma och sätta betyg – utan att få någon tid eller ekonomisk ersättning för arbetet! Se där har vi en trolig förklaring!

Bakom betygsinflationen finns inte bara att betygen har blivit ett marknadsföringsvapen i konkurrensen mellan skolorna. Sedan skolan kommunaliserades försvann all ersättning till lärare som utförde arbeten som inte ingick i tjänsten. Nu för tiden ingår nämligen ALLT extraarbete i tjänsten! Om en elev väger mellan två betyg innebär ett underkännande att läraren får ett obetalt extraarbete som kanske i slutändan motsvarar 10 timmar. Sätter läraren underkänt på 10 elever blir det – just det, 100 timmar!

Snälla journalister, lär er hur skolan fungerar så att ni kan fylla en kritisk funktion och inte bara redovisa vad partintressena påstår med sin ”köpta” statistik. Ett lästips: Låna (eller köp) boken Superpedagogen så får ni en snabbkurs i hur den svenska skolan ”fungerar”!


Svenska skolan – Game over!

”Nästan vem som helst kan bli lärare

DN Publicerad 2013-03-27 05:47

Lärarutbildningens status är körd i botten. Det är så lätt att komma in på utbildningen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna. I höstas kom 123 personer in med ­resultatet 0,1, visar DN:s granskning.

DN fortsätter i dag granskningen av den svenska skolan.

Intresset för att bli lärare har minskat dramatiskt de senaste decennierna. Förr var lärarprogrammen bland de mest attraktiva utbildningarna på högskolor och universitet.

År 1982 fanns det 7,5 förstahandssökande per plats på dåvarande lågstadielärarutbildningen.

DN kan i dag visa att söktrycket nu är så lågt att i princip vem som helst kan komma in. Det räcker med att skriva ett högskoleprov utan att ens läsa frågorna. Höstterminen 2012 antogs 123 personer till landets lärarutbildningar med resultatet 0,1 på högskoleprovet. De antogs enbart tack vare resultatet. Så lågt betyg skulle man inte ens uppnå genom att svara slumpvis på frågorna.”

————————

Bakgrunden till denna utveckling är inte så svår att gissa, men den är desto svårare att åtgärda då den kommer att kosta skattepengar. Därför kommer inga vettiga åtgärder att vidtas, utan man kommer under många år framåt att experimentera med åtgärder som är gratis. Under tiden kommer skolan att sjunka ner i en intellektuell letargi.

Superpedagogens enkla recept:

  • Höj lönen för alla lärare och höj den rejält för alla dem som är särskilt välutbildade eller som fortbildar sig
  • Lyft bort alla idiotiska kontrollsystem som medför att lärarna inte hinner förbereda sina lektioner
  • Förstatliga skolan
  • Förbjud marknadsföring av skolor (lärarna lägger idag ner mer tid på marknadsföring än på förberedelser av lektioner
  • Förbjud vinster i skolan
  • Omarbeta det fria skolvalet så att skolorna kan planera sin undervisningen mer än ett år i taget! (Extremt få av friskolorna bygger på någon alternativ pedagogik utan skälet verkar enbart vara att tjäna pengar. Man kan därför undra vad poängen med det fria skolvalet är)

Äntligen börjar protesterna!

”Staten måste ta ansvar för den svenska skolan”

DN Publicerad 2013-03-26 00:40

Besannade farhågor. I Sverige skedde kommunaliseringen av skolan ungefär sam­tidigt med friskolereformen. Trots goda intentioner har denna decentralisering misslyckats och nu måste staten ta ett nytt ansvar. Vi kan aldrig acceptera att elevers bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas, skriver kultur- och skoldebattörer.

———————-

Så härligt att det börja röra sig bland grupper utanför skolan, att de äntligen börjar förstå vad som håller på att hända i den svenska skolan! Det ska väldigt intressant att följa hur de nyliberala kommer att försvara eländet in i det sista med marknadsliberalismens evangelium: Människan är död. Länge leve kunden!


Vem vill bli furstelärare?

”MP vill satsa mer på lärares karriärer

Miljöpartiet vill ha två gånger fler förstelärare och lektorer än regeringen, 20.000 förstelärare och 10.000 lektorer.

Miljöpartiet vill att fler lärare ska kunna omfattas av regeringens föreslagna karriärstege och få ny titel och högre lön. Regeringen har avsatt pengar för 10.000 förstelärare eller 5.000 lektorer.

– Det är alldeles för få, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

– Alla ska kunna lita på att varje barn får möta engagerade, kompetenta och kunniga lärare.

Miljöpartiet vill dubbla antalet vilket kostar 468 miljoner kronor extra 2014 och 880 miljoner kronor extra 2015.”

————————-

Varför kasta bort en miljard? Ska en inkompetent rektor utse vilken lärare som är kompetent? Vi vet ju alla hur det kommer att bli! Den lärare som är positiv till rektorns alla galenskaper eller den lärare som är den informella ledaren som stoppar all kreativ utveckling på skolan kommer att utses till förstelärare!

Det värsta är att alla de andra, inklusive de kreativa lärarna, kommer att känna sig som ett slags B-lärare, andrelärare, och kommer därför att göra ett sämre jobb efter att rektor utsett förstelärare, eftersom utnämningen innebär en deklaration att de inte är är några bra lärare. Och denna utnämning kommer rektorerna göra utan att ha en aning om vad lärarna gör. Detta är verkligen tragikomiskt!

Miljöpartiet är det politiska parti som drivit friskolereformen och därför orsakat segregationen i den svenska skolan, och nu ska partiet tydligen sjösätta nästa gigantiska dumhet! Slutsatsen måste därför bli att man inom Miljöpartiet också har drabbats av den nyliberala psykosen som strävar efter att skapa hierarkier bland människor som upplever sig som jämställda – dvs att splittra en grupp som istället borde samarbeta. Glöm inte detta vid nästa val!

Superpedagogens recept:

Ge högre lön till alla som fortbildar sig. Höjningen ska äga rum utan rektorns medgivande!


”Så sänktes den svenska skolan”

Expressen 27 mars 2013

”Så sänktes den svenska skolan

 Inget land har ett så marknadsliberalt utformat skolsystem som Sverige. Detta har lett till att segregationen och skillnaderna mellan skolor ökat dramatiskt. Det skriver skolexperten Per Kornhall.[…]

Skillnaderna mellan skolor ökar dramatiskt liksom segregeringen vad gäller socioekonomiska faktorer och etnicitet. Enligt Anders Trumberg som forskat på skolvalets effekter är det vi ser en ”white flight”-problematik. Den svenska medelklassen flyr de skolor där deras barn behöver beblanda sig med ”de andra”.

Vad det innebär för det demokratiska samhället är svårt att överblicka, men forskarna Staffan Lindberg och Richard Svensson som har undersökt sambandet mellan unga människors attityder till demokrati och skolutbildning menar att det system vi har skapat ”…har lagt en grund för en tilltro på diktatur och brist på förståelse av värdet av demokrati”.

Hur kunde det bli så här? Jag beskriver i min bok ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall”, utgiven på Leopard förlag, hur representanter för svenska skolmyndigheter kring 1990 vid ett studiebesök från Finland skröt med att man nu skulle skapa ”världens bästa skola”. Enligt internationella mätningar hade vi då en mycket bra skola. Vad var det egentligen som gjorde att vi behövde genomföra dramatiska förändringar?”

(PER KORNHALL, Ledamot i Kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor. Aktuell med boken ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall”, Leopard Förlag.)

————————

Nu börjar äntligen allt fler få upp ögonen för den utveckling, eller snarare avveckling, som sker inom den svenska skolan. Per Kornhall har skrivit en lysande text om vad som händer inom skolan i detta enfaldiga land, och Superpedagogen tackar för artikeln som stödjer våra tidigare publicerade  observationer inifrån en ödelagd skola.

Kornhall försöker besvara frågan varför man började göra om skolan i grunden, trots att den ändå var väl fungerande. Naturligtvis hade skolan många brister som borde ha förbättrats, men vad var det som gjorde att man valde en kommunalisering, friskolereform och ett fritt skolval med vinstmöjlighet? Kornhalls svar är att ”Byskoleromantiker och marknadsliberaler gick hand i hand med reformpedagoger och karriärsugna politiker. Att inget fick förbli som det var, verkar ha varit utgångspunkten för deras arbete.”

Hans svar fångar väl in de grupper som var inblandade i denna eländiga hantering. Men dessa grupper finns säkerligen också i andra länder, så varför lyckades dessa att montera ner skolan just i Sverige? Superpedagogen har självfallet inte svaret på denna omöjliga fråga men kan ändå inte låta bli att spekulera kring möjliga orsaker. I tidigare inlägg har vi på Superpedagogen funderat kring en rad iakttagelser som känns relaterade till denna problematik.

  • Varifrån kommer ledares narcissistiska föreställning om sin egen förträfflighet, trots att de saknar kompetens?
  • Hur kunde individualismens och marknadsliberalismens hegemoni uppstå så lättvindigt i Sverige?
  • Hur kan en en elit vara så samhällsvetenskapligt och humanistiskt obildad som den svenska?

Något tycks vara fel både vad gäller hur vi uppfostrar våra barn till narcissister och hur utbildningen misslyckas med att skapa en fördjupad intellektuell förståelse för människor, samhälle eller kultur. Dessa brister har funnits länge i det svenska samhället och verkar vara en del av ”den svenska mentaliteten”. Kanske är det så att svenskt utbildningsväsende utgår från en modell som alltför lite stimulerar till diskussion och problematisering av frågor som rör just människosyn, ideologi och kultur.

Man kan även fundera kring den aggressiva aversion som uppstod hos vissa grupper mot ”det sociala samhället” under den socialdemokratiska eran. Någon intressant och levande diskussion kring ideologi fördes sällan under denna period.  Med en alltmer globaliserad ekonomi och östblockets fall tog socialdemokratin ett kliv åt höger och nyliberalismen fick öppet mål. Socialdemokratin sålde sin A-press till motståndarna och är numera hänvisade till den borgerliga pressens debattsida! De rika som äger mediaföretagen hyllar frenetiskt på sina ledarsidor individens frihet och en social rensning i den svenska skola, och de har lyckats med sin målsättning: Individens frihet har blivit ett fundamentalistiskt mantra som mumlas entonigt hos alla dem som inte orkar läsa något svårare än deckare och kokböcker.

Grattis Sverige!