Uppror mot vinstuttag!

”Det är dags att stoppa marknadsskolan och begränsa aktiebolagens vinstuttag. Det anser åtta lärare som i ett upprop kräver förändring.
– Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera, säger Hai Phuong Tran, en av lärarna bakom läraruppropet som redan har samtalat in över 7 000 namnunderskrifter.”

https://skolvarlden.se/artiklar/upprop-mot-vinstbegransning-i-skolor-vaxer-lavinartat

Upproret verkar syfta till att införa en begränsning av vinstuttag, vilket är ett försiktigt önskemål. Men, någonstans måste man börja! Så förhoppningsvis är detta är bra tillfälle att börja samla styrkorna mot skenande ojämlikhet, segregation och olikvärdighet!

Dags att stoppa riskkapitalbolagens huggsexa om våra skattepengar!


DN: Behöver fattiga barn jämlikhet?

”En bra och jämlik skola är den allra mest grundläggande förutsättningen för ett liberalt samhälle där alla barn har en chans.” Så skriver man på DN:s ledarsida 25 november, 2020. Bravo!

Naturligtvis skriver alla partier under på denna åsikt! Allt annat vore väl politiskt självmord – än så länge!

https://www.dn.se/ledare/det-har-ar-vad-liberalerna-borde-saga-om-den-svenska-skolan/

Men om nu alla partier är överens om denna jämlikhet för alla barn, så kan det tyckas lite märkligt att vi nu har en skola som är extremt ojämlik i förhållande till hur det var när skolan var statlig och den var en av världens absolut bästa. Det måste uppenbarligen finnas några andra, viktigare värden som har konkurrerat ut barnens jämlika möjligheter!

I princip all forskning, både nationell och internationell (OECD), verkar vara överens om att friskolesystemet, kommunaliseringen och det fria skolvalet har orsakat den brutala segregationen, olikvärdigheten och ojämlikheten i det svenska skolsystemet. Alla utom DN:s ledarsida som skriver: ”Vi anser att friskolorna är berikande och har en självklar plats i den svenska skolverksamheten.”

Man kan således misstänka att Dagens Nyheters ledarsida prioriterar andra värden än barnens jämlika möjligheter, när de menar att Sverige bör behålla friskolesystemet. Men naturligtvis redogör man inte för vilka värden man avser. De är (nästan) osynliga i texten.

Vilka ”värden” står egentligen friskolorna för? Spontant kan man identifiera egenskaper som privatägda företag, vinst, entreprenörskap, hög andel svenskfödda elever, mycket få nyanlända, övervägande medelklassbarn, övervägande teoretiska linjer, undvikande av barn med särskilda (dyra) behov, traditionell pedagogik. Om alla egenskaper dessa kan räknas som värden får vara upp till var och en.

Listan ovan är väl en klassisk samling borgerliga (och kanske även nationalistiska) värderingar som vi är vana utmärker en liberal politik. Kanske kan man finna de värden som Dagens Nyheter egentligen omhuldar bland ovannämnda? Men om forskningen anser att några av dessa står i motsättning till barnens jämlika förutsättningar, verkar Dagens Nyheter däremot anse att de senare bör få stryka på foten.
Så viktig är inte barnens jämlikhet!

De liberalas jämlikhet var däremot ett honnörsord i den Franska revolutionen, när de borgerliga gjorde upp med de skattebefriade ständerna, adelns och prästernas medfödda privilegier. Alla skulle ha samma jämlika möjlighet att skapa sig värdigt liv! Ingen skulle födas med guldsked i munnen! Omkring 50 000 oliktänkande sköts, klubbades, stacks ner eller fick lägga huvudet under giljotinen i denna kamp, som än idag ses som en stor seger för jämlikhet och liberalism. Många av oss idag anser kanske att dessa 50.000 döda var ett rimligt offer för ett så viktigt värde?

Men sedan dess har en ny elit tagit över de privilegierades roll. De kapitalstarka (många av dem i det närmaste skattebefriade) har tillägnat sig sådan stor makt att de kan styra politiken, och ofta till och med bestämma vilka som ska få bilda regering. Äger man media så äger man väljarna. Se bara när Sverigedemokraterna bytte åsikt över en dag, efter att ha träffat näringslivet. På morgonen var SD ett parti som var för ett förstatligande av skolan. Efter den gemensamma lunchen var de plötsligt mot ett förstatligande och för friskolor. Vad kostade notan för den lunchen?
En tankesmedja kanske?

Så vilka tjänar på att behålla friskolor och det fria skolvalet? Riskkapitalbolagen och de stora skolkoncernerna naturligtvis! Och sedan medelklassen och dess barn, vilka kan umgås med varandra och slipper att träffa invandrarbarn och underklassens barn. Det fria skolvalet är ju fritt endast för dem som har höga betyg, de andra får ofta inte ens sitt fjärdehandsalternativ.

Så när DN skriver att man anser att platserna till friskolor bör ”fördelas genom lottning, i de fall då ansökningarna är fler än platserna” så måste man vara mycket observant för att inte missförstå vad de avser med lottning!
De menar att om det finns några platser kvar efter att medelklassens barn fått sina första-, andra- och femtehandsval tillgodosedda, så kan man lotta ut resten av platserna!
Vad betyder det egentligen?

Nu är det ju så att medelklassens barn endast söker till skolor med högt söktryck, så det finns självklart inga platser kvar för barn som har låga betyg, behöver extrahjälp, har speciella diagnoser, kommer från underklassens studieovana hem, är immigranter eller nyanlända. Vad DN menar är alltså INTE att man lottar ALLA platser, vilket faktiskt kunde vara ett rimligt förfarande!
Varför kan man inte lotta ut alla platserna bland dem som sökt? Varför måste man först ge platserna till dem som har högst betyg, eller stått längst i kö? Svaret är att dagens metod ger medelklassens barn ett slags privatskolor för deras klass (eller om det är bättre att använda ordet grupp, då liberal media har förbjudet ordet klass).

Friskolor är således ett klockrent sätt för medelklassens barn att få gå på en skola som är etniskt och socialt rensad. Och denna rensning betalas med skattemedel! Man kan förstå att medelklassen trivs med detta upplägg! Och det är mänskligt att vara glad för att ens barn trivs i skolan! Inget ont i det! Problemet är bara att endast medelklassens barn får det de vill ha.

Skäms Dagens Nyheter! Det gick bra att ha ihjäl 50.000 adelsmän, präster, kungen och drottningen i Franska revolutionen! I denna kamp för ett jämlikt samhälle deltog också hantverkare och arbetare på er sida. Man kan gissa att de flesta av dessa arbetare trodde att de skulle få del av skörden från revolutionen! Men ack så snuvade de blev! Än idag hyllas denna revolution av liberalerna, även om man naturligtvis undviker att nämna alla man dödade. Men nu när man efter revolutionen har fått tillträde till köttgrytorna vill man ju gärna frottera sig med både adeln och kungahusen! Men fortfarande ska underklassen hållas borta!

Eller låt oss åtminstone vara ärliga! Vi kanske egentligen struntar i barnens jämlikhet! Sagt mellan skål och vägg! Underklassen kommer ju ändå inte att behövas inom en snar framtid! Varför ska då deras barn gå i skolan? Kan vi kanske ge underklassens familjer en peng till chips, glass och en iPad till deras ungar, så de kan ägna dagarna åt att gejma, tills de är gamla nog att göra tjänster för medelklassens RUT-avdrag!

Jag tänker att vi vill ju inte att folk ska beväpna sig och gå ut på gatorna för att roffa åt sig någon jämlikhet!

GRATTIS SVERIGE TILL ÄNNU EN DUBBELMORAL!


Så här botar vi lärarbristen!

Men varför starta ett gigantiskt internationellt projekt för en så enkel sak som att att bota lärarbristen?

https://skolvarlden.se/artiklar/nytt-natverk-vill-bota-lararbristen-behovet-ar-akut

Projektets syfte är att ”ta reda på mer om bakgrunden till lärarbristen eftersom den är så pass utbredd i hela Europa. Det andra är att vi vill få fram resultat, forskning och indikatorer på hur vi kan komma tillrätta med bristen […], säger Lena Boström, professor i pedagogik och svensk projektledare.”

Redan 2102 löste Superpedagogen problemet med lärarbristen i ett långt inlägg här på bloggen! Läser inte forskarna de dokument som är viktiga för att förbättra skolan?

Nåväl! Superpedagogen publicerar det gamla inlägget på nytt då!
(Avsnitt inom parentes är nytillkomna)

I dag tycks ALLA vara överens om att den viktigaste resursen i skolan är läraren och framför allt en engagerad lärare! Detta har ju egentligen alla vetat hela tiden, utom de som bestämmer över skolans organisation, men även dessa tycks ha läst någon sammanfattning av Hatties undersökning och är nu benägna att kanske hålla med om detta.

Vad gör då en lärare engagerad? Rimliga svar kan vara att läraren

 • har möjlighet att fortbilda sig inom sina ämnesområden och att få ekonomisk utdelning för egen fortbildning på universitetsnivå
 • har tillräckliga resurser till läromedel, IT, etc.
 • är nöjd med sin lön
 • har tid att för- och efterarbeta sina lektioner
 • har drägliga arbetsförhållanden med dator och arbetsplats
 • har likvärdiga villkor i förhållande till sina kollegor, dvs löneskillnaden bygger mer på arbetsuppgifter som institutionsansvar, ämnesansvar, handledning av kandidater etc. , och inte på hur omtyckt man är av en rektor som aldrig syns till eller hur bra man är på att skriva protokoll som INGEN läser. Förr kunde en lärare visa intresse för att vara ämnesansvarig och därmed öka sin månadslön med ca 2000 kr (index 1980!). En annan lärare ville ha kandidater och ökade också sin lön med minst 2000 kr. En tredje åtog sig att vara ”arbetslagsledare” och fick också 2000 mer. Alla ansågs som kompetenta för ALLA sysslor. I regeringens förslag ska REKTOR (sic!) utse en lärare  som skolledaren anser vara speciellt skicklig! Hur många duktiga rektorer finns det i Sverige? Framför allt det beteendet att man SÖKER ett jobb som så garanterat kommer att leda till ett (nationellt) misslyckande tyder på inkompetens! En kompetent person inser att förutsättningarna för att kunna göra jobbet saknas i Sverige idag.
 • inte behöver utföra meningslösa sysslor (nobelpristagaren i litteratur Alexander Solzjenitsyn sa i en intervju att det värsta med att sitta i Gulag-lägren var att behöva utföra meningslösa sysslor som t.ex. att gräva en grop med de exakta måtten 10mx6mx1,5m och när gropens mått var minutiöst kontrollerade fick de order om att fylla igen den.) DETTA GÖR LÄRARE VARJE DAG! Dokument upprättas med furiös energi och om de någon gång efterfrågas är det garanterat ingen, INGEN, som vet vart de tog vägen eller som har läst dem! Varför skriver man dem då? undrar den okunnige. Rektor tror att man styr genom att upprätta dokument och vill ha ryggen fri,  och för läraren ger det präktighetspoäng.
 • arbetar i en fungerande organisation där skolledare är någorlunda kompetenta och ges tid att arbeta med saker som är relaterade till själva undervisningen och inte lägger hela sin tid på marknadsföring och krisekonomi (och dokumentation).

Är detta allt? I det stora hela kan man nog säga att man kommer en bra bit på väg mot en välfungerande skola med dessa åtgärder. Är detta ett nytänk? Nej, inte alls, det är så skolan såg ut före kommunaliseringen, friskolorna, det fria skolvalet, individuell lönesättning etc. Det var på den tiden Sveriges skola var en av världens bästa och utan att någon behövde gå in i väggen. Själva systemet fungerade bra, för att inte säga utmärkt.

VAD HÄNDE SEDAN?  I slutet av 70-talet och början av 80-talet tog högerkrafterna tillbaka initiativet från vänstern som lyckades dominera debatten på 60-talet. Nyliberalismen vann insteg i Sverige och de liberala började studera Nozicks brutala variant av liberalism, en libertarianism som går ut på att all statlig inblandning är av ondo. Även ministrar började till och med vägra betala tv-licens! Nu skulle minsann offentlig sektor i Sverige skäras ner till ett minimum. Sedan dess har skillnaderna mellan de tio procent rikaste och tio procent fattigaste ökat som mest i Sverige, i jämförelse med de andra industrialiserade länderna. Ovan nämnda ingrepp i den välfungerande skolan genomfördes med stor målmedvetenhet.  Och med många lärares bistånd. Lärarna förespeglades att de duktiga lärarna skulle belönas och alla trodde naturligtvis att just de var utvalda. Nu står vi här med den nyliberala skolan och regeringen ser sig tvungen att gång på gång strama upp verksamheten med mer pengar till skolinspektionen, fler statliga styrdokument, extrapengar till de där ”duktiga lärarna” som aldrig fick något – i det stora hela ett socialistiskt tänk, åtminstone utifrån Nozicks liberalism.

Det tragikomiska är att ingen längre tycks veta hur man skapar en bra skola. De mest korkade förslagen avlöser varandra. Vi kan utifrån ovanstående punktlista försöka värdera de senaste förslagen:

Förstelärare. På vilket sätt kommer en förstelärare att öka engagemanget hos de andra? Ingen av punkterna blir uppfylld av detta förslag

Lektor. Samma sak.

Senaste löneavtalet. Också samma sak

Man skulle kunna säga att de senaste 30 åren varit ett misstag och att om vi återgår till det gamla så får en bättre skola. Men vem vill erkänna det? Dessutom finns det många personer som är inflytelserika i det nya systemet: riskkapitalister, lobbygrupper, organisationer, utbildningsordnare, nyliberala tankesmedjor som de så vackert heter, (skolledare, förstelärare) etc. Visst skulle man behöva modifiera systemet, men i det stora hela skulle det stimulera den enskilde lärarens engagemang.

Skulle skolan bli dyrare? Självklart!  På den tiden fanns det gott om pengar till läromedel, studieresor, läger etc. Men Sverige är betydligt rikare idag, så vart går pengarna? Strukturomvandlingen av skolan handlade  enbart om att göra den betydligt billigare och att bryta skolans ideologiska monopol (de nyliberala, libertarianerna, ansåg nämligen att skolans diskussioner ofta kretsade kring kärnbegreppet rättvisa och när deras guru Nozick visade i sin politiska filosofi att det inte nödvändigtvis måste vara  orättvist att fattiga barn svälter ihjäl, eftersom de inte (juridiskt) äger något, så var det dags att göra en storstädning av den svenska skolans ideologi och bana väg för en medelklassens egen skola genom friskolereformen. Vissa av liberalerna hade säkert en Bullerby-syn på friskolereformen men i de nyliberala tankesmedjorna hade man en annan agenda. (Friskolesystemet gjorde det möjligt att i det närmaste skapa ett monopol för riskkapitalbolagen, vilka kan sälja de svenska skolorna vidare vilken dag som helst till den som betalar bäst, gissningsvis Kina!)

Vilka är då hindren från att skapa en bra skola?

 • den nyliberala ideologin som fått härja fritt de senaste trettio åren. Åtgärd: förstatliga skolan, förbjud vinster inom skolan, ersätt individuell lönesättning med annat system. Se till att alla lärare får en rejäl löneökning! Inte bara någon tramsig förstelärare! Varför denna strävan efter att åstadkomma nya hierarkier, vilka kommer att drabba skolan med misstro mellan kollegor, uppgivenhet och minskat engagemang!
 • de ekonomiska intressena som investerat pengar i en lönsam bransch. Åtgärd: Släng ut dem!
 • lärarna som fortfarande väntar på att rektor ska upptäcka att de är duktiga lärare och ge dem 1200 mer i månaden än kollegan. Åtgärd: Släpp ert Bullerby-universum!

Hur troligt är det att någon förändring kommer att ske? Inte alls troligt. De nyliberala intressena kan vara helt lugna. De vet att motståndarna saknar mediekanaler för att kunna föra ut kritiska tankar mot deras nyliberala fundamentalism. Fienden har inga dagstidningar, inga tv- eller radio-kanaler. De saknar helt enkelt de vapen som behövs. De ägs idag nästan till hundra procent av de som är allierade till de nyliberala. Endast ett medieområde är tillgängligt för INDIVIDENS yttrandefrihet och och det är Internet. Det är därför de nyliberala börjar lobba för STATLIGA åtgärder för att inskränka denna möjlighet.

Och lärarna tittar på Doobidoo och Skavlan och har fredagsmys som de köpt till extrapris på Lidl.

Grattis Sverige!


”Du nya, du valfria…”

Det är sällan man läser en debattartikel om skolan som är så klarsynt som Filippa Mannheimers artikel i Expressen (17 nov 2020)! Äntligen vågar någon ta bladet från munnen!

https://www.expressen.se/kultur/svensk-skola-ar-en-skam-ni-politiker-har-svikit/?fbclid=IwAR2Ru2yvHBPLUm8Ul9Z2caZZbFJ9OGrTFJy9EG0do13dBAPxE_9SnWHgoQM

När man läser artikeln undrar man: Varför just Sverige? Vad är det hos oss svenskar som gjort att vi så beredvilligt tagit fan i båten? Varför har vi tillåtet detta galna experiment i snart ett halvt sekel?

Har vi svenskar ett masochistiskt drag som tvingar oss att låta de rika aktieägarna ta ifrån oss våra pengar för att vi inte är värda ett bättre öde? Typ: ”De rika vet alltid bäst! Annars hade de inte varit rika, förstår du väl!”
(Det kan ju inte var så att de ärvt sina pengar? Och ingen förmögenhetsskatt, gåvoskatt eller arvsskatt längre!)

Eller beror det på att media sedan 80-talet så konsekvent berättat för oss hur bra det är med privatisering? Att det är bättre att stora riskkapitalbolag får mer pengar än att mitt barn får en lärobok i skolan? ”Det var ju så hemskt förut när skolan var statlig och alla skolor var garanterade ekonomiska förutsättningar för att bedriva en god undervisning! Som i andra länder! Det var ju typ kommunism!”

Eller var det så att medelklassen såg en chans att få speciella skolor där deras barn kunde få träffas och knyta kontakter och slippa barnen från underklassen? Även riksdagsledamöternas barn fick glädje av denna segregation. Inte att förglömma! Man är sig själv närmast! Etc.

Filosofen John Rawls rekommenderade att fatta viktiga beslut bakom en slöja av okunnighet, det vill säga att den som fattar beslutet inte vet vilken position hon kommer att ha i det som beslutet gäller. Låt oss använda slöjan på placering av eleverna de närmaste tio åren! Vi skippar skolvalet och placerar eleverna slumpmässigt på en skola inom en radie av två mil!

Om man gjorde ett sådant experiment skulle skolan omedelbart förbättras, då medelklassens och de rikas barn kunde hamna på vilken skola som helst, varför de plötsligt skulle tvinga fram ett system där att ALLA skolor var bra!

Sverige 2.0! ”Du nya, du valfria…”
Kreativitet – evidenstalibanernas stötesten

”De svenska femtonåringarna klarar sig relativt bra när det gäller att lösa statiska problem liknande dem som finns i läroböcker och läxförhör. Men de klarar sig sämre när det kommer till uppgifter som kräver mer intuitivt tänkande, där all information inte läggs fram, utan behöver kompletteras med tolkningar, kreativitet, uthållighet och nyfikenhet”. Lärarnas Nyheter 1 april 2014

Hur ska Björklund kommat till rätta med nya fallande siffror? Skapa bedömningsmatriser för intuitivt tänkande och kreativitet? Mer matematik och tidigare betyg?

Svaret är helt enkelt att evidenstalibaner inte har någon lösning på detta problem. Intuition och kreativitet är det som per definition ligger utanför evidens och matriser.

Svenska skolan har accelererat och kör i expressfart mot bedömningsstupet. Vad som behövs är istället undervisning som präglas av mening, etik, estetik och hållbart samhälle. Men det kallar Björklund för flumskola.

Grattis Sverige!


Evidenstalibanerna på krigsstigen

”Regeringen vill införa ytterligare en timme matematik i veckan för elever på högstadiet.” Lärarnas Nyheter 31 mars 2014

I helgen pratade jag med en gammal gymnasiekompis som älskar matte. Han är docent i fysik på en högskola och matematik är hans favoritämne. Jag skojade med honom och påstod att man aldrig behöver några matematikkunskaper som medborgare i vårt samhälle, varken i privatlivet eller yrkeslivet. Till min besvikelse nickade han bara och sa ”Nej, det behöver man inte”. Jag blev lite ställd och och började leta efter situationer där man faktiskt kunde ha nytta av åtminstone lite procenträkning och addition. Han ryckte på axlarna och sa att det kanske kunde vara så, men där gick förmodligen gränsen.

Vad vill man åstadkomma med mer matematik i skolan? Bättre resultat i PISA-undersökningarna? Förmodligen.

Det är naturligtvis bortkastad tid att ägna fler timmar åt något som eleverna upplever som meningslöst. Man borde istället undervisa sådan matematik som eleverna kan ha användning för och därmed förstår.

Men nu har evidenstalibanerna fått fritt spelrum och nu ska det jävlar i mig räknas och mätas.
Vi får se hur många som överlever.

 


Statistikpsykos för de okunniga!

Från Lärarnas tidning 2013-12-19 15:37

”Våren 2013 fick 71 procent av gymnasiets avgångselever ett slutbetyg inom tre år. De senaste nio åren har motsvarande andel legat mellan 68 och 69 procent.

Skolverkets betygsstatistik för gymnasieskolan visar på ett plötsligt, men tydligt trendbrott.

Enligt Karin Darin på Skolverket kan en tänkbar förklaring till att en större andel nu klarat gymnasiet på tre år är att dessa elever var den sista kullen inom den gamla gymnasieskolan.

– Om de måste läsa ett år till blir det med de nya kursplanerna. För att slippa det har dessa elever kanske varit mer motiverade att klara gymnasiet på tre år och skolorna har kanske satt in extra resurser, säger hon.

———————————————————–

Media skulle kunna ha en viktig funktion i skoldebatten genom att vara kritisk och anstränga sig att skärskåda all statistik som produceras av alla partsintressen och av aningslösa institutioner. Hur kan man prata om trendbrott när man inte har den blekaste aning om varför siffrorna avviker från regeln? Om man har den minsta kännedom om hur skolan fungerar i dagens Sverige kan man omedelbart räkna bort förklaringen, att skolorna skulle ha satsat mer resurser på att eleverna skulle klara av sin undervisning. Extraåtgärder som kostar pengar för kommunerna eller vinstdrivande friskolor finns inte på kartan! Att eleverna själva skulle ha ökat sin motivation är mycket långsökt.

Med insikt i hur skolan ser ut i verkligheten är en kvalificerad gissning att lärarna helt enkelt har varit snälla och satt godkänt, av två anledningar. Den första är att de vill vara hyggliga mot eleverna så att de slipper läsa in en hel kurs, trots att de kanske endast missat ett par moment. Den andra anledningen är att läraren som funderar på att sätta ett IG vet  att eleven står där nästa år och vill tentera upp kursen för samma lärare, som plötsligt ska konstruera ett upplägg för eleven och dessutom bedöma och sätta betyg – utan att få någon tid eller ekonomisk ersättning för arbetet! Se där har vi en trolig förklaring!

Bakom betygsinflationen finns inte bara att betygen har blivit ett marknadsföringsvapen i konkurrensen mellan skolorna. Sedan skolan kommunaliserades försvann all ersättning till lärare som utförde arbeten som inte ingick i tjänsten. Nu för tiden ingår nämligen ALLT extraarbete i tjänsten! Om en elev väger mellan två betyg innebär ett underkännande att läraren får ett obetalt extraarbete som kanske i slutändan motsvarar 10 timmar. Sätter läraren underkänt på 10 elever blir det – just det, 100 timmar!

Snälla journalister, lär er hur skolan fungerar så att ni kan fylla en kritisk funktion och inte bara redovisa vad partintressena påstår med sin ”köpta” statistik. Ett lästips: Låna (eller köp) boken Superpedagogen så får ni en snabbkurs i hur den svenska skolan ”fungerar”!


Svenska skolan – Game over!

”Nästan vem som helst kan bli lärare

DN Publicerad 2013-03-27 05:47

Lärarutbildningens status är körd i botten. Det är så lätt att komma in på utbildningen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna. I höstas kom 123 personer in med ­resultatet 0,1, visar DN:s granskning.

DN fortsätter i dag granskningen av den svenska skolan.

Intresset för att bli lärare har minskat dramatiskt de senaste decennierna. Förr var lärarprogrammen bland de mest attraktiva utbildningarna på högskolor och universitet.

År 1982 fanns det 7,5 förstahandssökande per plats på dåvarande lågstadielärarutbildningen.

DN kan i dag visa att söktrycket nu är så lågt att i princip vem som helst kan komma in. Det räcker med att skriva ett högskoleprov utan att ens läsa frågorna. Höstterminen 2012 antogs 123 personer till landets lärarutbildningar med resultatet 0,1 på högskoleprovet. De antogs enbart tack vare resultatet. Så lågt betyg skulle man inte ens uppnå genom att svara slumpvis på frågorna.”

————————

Bakgrunden till denna utveckling är inte så svår att gissa, men den är desto svårare att åtgärda då den kommer att kosta skattepengar. Därför kommer inga vettiga åtgärder att vidtas, utan man kommer under många år framåt att experimentera med åtgärder som är gratis. Under tiden kommer skolan att sjunka ner i en intellektuell letargi.

Superpedagogens enkla recept:

 • Höj lönen för alla lärare och höj den rejält för alla dem som är särskilt välutbildade eller som fortbildar sig
 • Lyft bort alla idiotiska kontrollsystem som medför att lärarna inte hinner förbereda sina lektioner
 • Förstatliga skolan
 • Förbjud marknadsföring av skolor (lärarna lägger idag ner mer tid på marknadsföring än på förberedelser av lektioner
 • Förbjud vinster i skolan
 • Omarbeta det fria skolvalet så att skolorna kan planera sin undervisningen mer än ett år i taget! (Extremt få av friskolorna bygger på någon alternativ pedagogik utan skälet verkar enbart vara att tjäna pengar. Man kan därför undra vad poängen med det fria skolvalet är)

Äntligen börjar protesterna!

”Staten måste ta ansvar för den svenska skolan”

DN Publicerad 2013-03-26 00:40

Besannade farhågor. I Sverige skedde kommunaliseringen av skolan ungefär sam­tidigt med friskolereformen. Trots goda intentioner har denna decentralisering misslyckats och nu måste staten ta ett nytt ansvar. Vi kan aldrig acceptera att elevers bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas, skriver kultur- och skoldebattörer.

———————-

Så härligt att det börja röra sig bland grupper utanför skolan, att de äntligen börjar förstå vad som håller på att hända i den svenska skolan! Det ska väldigt intressant att följa hur de nyliberala kommer att försvara eländet in i det sista med marknadsliberalismens evangelium: Människan är död. Länge leve kunden!


Vem vill bli furstelärare?

”MP vill satsa mer på lärares karriärer

Miljöpartiet vill ha två gånger fler förstelärare och lektorer än regeringen, 20.000 förstelärare och 10.000 lektorer.

Miljöpartiet vill att fler lärare ska kunna omfattas av regeringens föreslagna karriärstege och få ny titel och högre lön. Regeringen har avsatt pengar för 10.000 förstelärare eller 5.000 lektorer.

– Det är alldeles för få, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

– Alla ska kunna lita på att varje barn får möta engagerade, kompetenta och kunniga lärare.

Miljöpartiet vill dubbla antalet vilket kostar 468 miljoner kronor extra 2014 och 880 miljoner kronor extra 2015.”

————————-

Varför kasta bort en miljard? Ska en inkompetent rektor utse vilken lärare som är kompetent? Vi vet ju alla hur det kommer att bli! Den lärare som är positiv till rektorns alla galenskaper eller den lärare som är den informella ledaren som stoppar all kreativ utveckling på skolan kommer att utses till förstelärare!

Det värsta är att alla de andra, inklusive de kreativa lärarna, kommer att känna sig som ett slags B-lärare, andrelärare, och kommer därför att göra ett sämre jobb efter att rektor utsett förstelärare, eftersom utnämningen innebär en deklaration att de inte är är några bra lärare. Och denna utnämning kommer rektorerna göra utan att ha en aning om vad lärarna gör. Detta är verkligen tragikomiskt!

Miljöpartiet är det politiska parti som drivit friskolereformen och därför orsakat segregationen i den svenska skolan, och nu ska partiet tydligen sjösätta nästa gigantiska dumhet! Slutsatsen måste därför bli att man inom Miljöpartiet också har drabbats av den nyliberala psykosen som strävar efter att skapa hierarkier bland människor som upplever sig som jämställda – dvs att splittra en grupp som istället borde samarbeta. Glöm inte detta vid nästa val!

Superpedagogens recept:

Ge högre lön till alla som fortbildar sig. Höjningen ska äga rum utan rektorns medgivande!